loading spinner

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1."VIMEDISHOP" is de naam van de online winkel (E-Shop) van de maatschappij VIMEDI srl, rue de l'Industrie 20 te 1400 Nivelles met de ondernemingsnummer BE 0480.029.541.

2. Behalve als het anders geschreven word tussen de twee patijen, elke bestelling impliceert de inwilliging van de verkoopsvoorwaarden, en het opgeven, bij de klant, van beroep te doen op zijn eigen voorwaarden, zelfs wanneer ze hem voorrang verzekeren.

3. Als hij bestelt, aanvaart de klant onze verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud.

3bis. Om een geldig bestelling toe te voegen, een minimale bedrag van 35,00€ is gevraagd. Als deze minimale bedrag niet bereikt is, is het onmogelijk de bestelling te eindigen.

4. De prijzen die op de website van VIMEDISHOP worden aangekondigd, zijn vermeld in Euro buiten transportkosten, voor een contante betaling, zonder korting, en voor een levering in België.

5.Transportkosten zijn gratis vanaf 300,00 € aankoop excl. BTW. Onder 300,00€ excl. BTW, een unieke forfaitaire bedrag van 30,00 € + BTW 21% zal toegevoegd worden.

6. De afmetingen, de kleuren en de gewichten van de artikels die aan veranderingen onderworpen zijn door hun natuur of hun ervaardigingsmanier genieten van de gewoonlijke toleranties. De teksten en de foto’s die ze beschrijven zijn niet contractueel.

7. De tarieven kunnen elk moment veranderd worden, bij voorbeeld in het geval van veranderingen met de fiscale of economische gegevens, of van wijzigingen van vervoer, douane en verzekering kosten, of van aanpassing aan de voorwaarden van verkoop van onze leveranciers.

8. De factuur wordt opgesteld in overeenkomst met het tarief dat van kracht is de dag van de bestelling.

9. Voor de producten die beschikbaar zijn in voorraad verzenden wij gemiddeld binnen de 5 werkdagen. In het geval dat het product in onze opslagplaats niet beschikbaar is zal de leveringstijd aan de klant zo snel mogelijk meegedeeld worden. De termijn wordt ter informatie aangegeven. De maatschappij VIMEDI kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een overschrijding van indicatieve termijnen die ter plaatse of bij de bevestiging van de bestelling gegeven worden. De goederen worden met de vervoerder UPS opgestuurd, of met een andere vervoerder. De maatschappij VIMEDI is dus niet in staat om een nauwkeurig leveringsuur te garanderen. 

10. Elke overschrijding van meer dan 21 werkdagen van de aangekondigde leveringstermijn laat de klant toe de bestelling op te geven. Nochtans kan een leveringsachterstand nooit recht geven op een afhouding, een boete, een compensatie, of schadevergoeding.

11. De goederen blijven het eigendom van VIMEDI tot de volledige betaling van de prijs uitgevoerd is. Nochtans zullen alle risico's die de goederen kunnen oplopen door de koper opgedragen worden zodra ze tot zijn beschikking zijn gesteld. De goederen reizen altijd op eigen risico van de ontvanger. De leveringskosten zijn ten laste van de koper. De leveringsdatum wordt door de verkoper ten informatie aangegeven. Een achterstand in de levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot het afzeggen van de overeenkomst.

12. De kenmerken van de voorgestelde producten kunnen veranderen en geen enkele wijziging aan de eigenschappen kan aanleiding geven tot een bezwaar voor schadevergoeding. Als er een verandering zou kunnen ontstaan, zal de klant, bij de bestelling, erover op de hoogte gebracht worden.

13. Al de koopwaren die in onze catalogus vermeld zijn genieten van een minimale waarborg van een jaar tegen alle fabrieksfouten, en een garantie "tevreden of terugbetaald" gedurende 14 dagen na de levering. Het garantiecontract begint vanaf de datum die op de factuur voorkomt.

14. De waarborg wordt strikt beperkt tot het herstellen of de vervanging van de goederen die een fout of een gelijkvormigheidsgebrek vertonen, uitgesloten schadevergoeding in geen enkel opzicht.

15. De klant verliest het voordeel van de waarborg wanneer ons geleverd materiaal of prestaties door een derde partij worden gewijzigd, of herstelt, of vervangen. De kosten van een raming van schade worden aan de klant gefactureerd indien de herstelling niet in onze werkplaats wordt uitgevoerd.

16. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij de levering de goede staat van de goederen te controleren. Deze controle moet betrekking hebben op de verwijzingen, de hoeveelheden, de kwaliteit van de goederen, evenals de overeenstemming met de bestelling. Geen enkel bezwaar zal in aanmerking genomen worden na en termijn van 8 werkdagen vanaf de leveringsdatum.

17. Zouden de goederen aan een vervoerder toevertrouwd verliezen of averijen hebben geleden, moet de klant dwingend een nauwkeurig en volledig voorbehoud op het vervoersdocument aanbrengen, zo snel mogelijk VIMEDI verwittigen.

18. Om geldig te zijn moet ieder bezwaar uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk per aangetekende brief worden ingediend. Geen enkel bezwaar zal aangenomen worden na en behandeling van de goederen. Wij weigeren het verwisselen van goederen behalve voor een bewezen fabrieksfout. In de veronderstelling van een bewezen fabrieksfout is onze verantwoordelijkheid beperkt tot de vervanging van het artikel, zonder andere rechtstreekse of onrechtstreekse schadevergoeding.

19. De klant beschikt over een termijn van 14 dagen vanaf de levering om het artikel terug te sturen (de verzendingskosten zijn aan zijn last) vergezeld met een kopie van de factuur. De klant is dan terugbetaald (buiten kosten van vervoer) op hoogte van de prijs van het artikel, binnen de maand van ontvangst in VIMEDI. Toch zullen de teruggestuurde goederen niet hernomen worden indien ze beschadigd zijn, vervuild zijn of onvolledig zijn. Dit herroeping recht kan niet voor informatiesoftware worden uitgeoefend indien de verpakking ontzegelt is. Geen enkele zending tegen vergoeding of ten kosten van VIMEDI zal aanvaard worden, welke dan ook de reden is.

20. Geen enkele goederen mogen teruggestuurd worden zonder de schriftelijke vergunning van VIMEDI. Zulke vergunning is in geen enkele toestanden erkenning door VIMEDI dat de teruggestuurde goederen onvolkomen of niet in overeenstemming zijn. In ieder gevallen, zal de terugkeer uitgevoerd worden op eigen risico van de koper.

21. De klant kan naar keuzen zijn bestelling op verschillende manieren betalen. In het geval van een voortijdige bankoverschrijving, de bestelling zal de bestelling slechts in aanmerking genomen worden wanneer de betaling op de bankrekening van VIMEDI gestort is. In het geval van een betaling via PAYPAL betaling systeem zal de bestelling automatisch vanaf validatie van PAYPAL geregistreerd worden.

22. Elk verschuldigd bedrag dat niet betaald word op de vervaldag bevat van rechtswege en zonder aanmaningen vertragingsrente van 1,5% per maand, met een minimum van 50,00 €. Bovendien, en door het feit van niet betaling op de vervaldag, en zonder dat er behoefte is aan aanmaning, zal als schadevergoeding het bedrag van de factuur vast en onverzettelijk met 15% verhoogd worden.

23. Als de termijnen voor betaling overtroffen zijn, behouden wij het recht om de uitvoering van het contract te weigeren en van eventuele andere contracten niet voort te zetten.

24. De bezwaren betreffende de rekeningen moeten per aangetekende brief uiterlijk 8 dagen na de datum van de factuur ter kennis van de verkoper gebracht worden.

25. De verbintenissen die door onze vertegenwoordigers worden aangegaan, binden onze maatschappij slechts nadat ze van onze kant bekrachtig zijn.

26. Dit contract is gebonden aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil dat met dit contract betrekking heeft, zijn de rechtbanken van Nijvel enig bevoegd.