loading spinner

Privacybeleid

VIMEDI, srl.
Rue de l’Industrie 20
1400 NIVELLES

Ondernemingsnummer 0480.029.541 (RPM Nivelles – TVA BE0480029541) 

Dit privacybeleid heeft betrekking op VIMEDI en haar websites : https://vimedi.shop en https://vimedi.be

Behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter

Op deze website, worden persoonlijke gegevens verzameld. VIMEDI is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens en behandelt deze strikt volgens de wetgeving over de bescherming van de persoonlijke gegevens.

Gegevens en behandelingen

Gegevens kunnen door u enkel op vrijwillige basis worden verstrekt. Wij rekenen op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken

De volgende persoonlijke gegevens kunnen of worden verzameld:

 • Uw e-mailadres, naam, voornaam en andere gevraagd identificatiegegevens voor uw inschrijving aan onze nieuwsbrief of gedurende de inschrijving procedure (nieuw account) ;
 • Uw adres en telefoonnummer;
 • Andere informatie die u vrijwillig doorgeeft tijdens het gebruik van de site.

Deze persoonlijke gegevens worden door VIMEDI gebruikt in het kader van:

 • Uitvoeren van online bestellingen;
 • Antwoorden op informatieve vragen;
 • Verbeteren van de inhoud van de website;
 • Informeren over website updates;
 • Uw verwittigen over promoties, nieuwe producten of evenementen ("direct marketing").

Het niet doorgeven van bepaalde informatie kan het gebruik van sommige functionaliteiten van de website onmogelijk maken.

Houd er rekening mee dat wij uw gegevens gedurende 10 jaar verwerken, te rekenen vanaf de datum dat deze gegevens aanvankelijk werden verzameld. Uw gegevens worden bewaard voor een periode van maximum tien jaar voor bewijsgerelateerde doeleinden. Indien wij uw gegevens verwerken voor andere doeleinden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht op het ogenblik dat de gegevens worden verzameld via een bijzondere aankondiging.

Veiligheid van uw gegevens

Wij beschikken over doeltreffende technische, organisatorische en fysieke waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongewilde of onrechtmatige vernietiging, ongewenst verlies, onbevoegde wijziging, bekendmaking of toegang, tegen misbruik en enige andere onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben.

De genomen veiligheidsmaatregelen variëren naargelang het type van gegevens dat werd verwerkt en hoe deze werden verzameld en/of bewaard. Wanneer u online bepaalde persoonsgegevens verstrekt, gebruiken wij de Secure Socket Layer (SSL) technologie die voldoet aan de industriële norm voor encryptie op het internet. Deze technologie beschermt de door u verstrekte persoonsgegevens doordat zij alle gegevens die van uw computer worden verstuurd naar onze server, ontoegankelijk maakt.

We herinneren u eraan dat u ook een actor van uw veiligheid bent, zorg ervoor dat u uw login en wachtwoord en gevoelige en belangrijke informaties nooit aan andere mensen communiceert en voorzichtig gebruikt. Zorg ervoor dat u de basisrichtlijnen voor preventie volgt, zoals: Laat uw computer niet onbeheerd achter terwijl deze is aangesloten op een toepassing, ...

Doorgeven van uw gegevens aan derden

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in dit Privacybeleid of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, behalve aan leveranciers van externe diensten (transporteur, …) in het kader van hierboven beschreven functionaliteiten. Deze leveranciers zijn contractueel aan VIMEDI gebonden en garanderen de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens. Zij behandelen uw gegevens enkel indien door VIMEDI gevraagd.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken: (a) wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht, (b) wanneer rechtshandhavingsautoriteiten of andere overheidsambtenaren ons daartoe verplichten, (c) wanneer wij van oordeel zijn dat de bekendmaking van deze gegevens noodzakelijk en geschikt is om de lichamelijke integriteit of enige financiële schade te voorkomen, of (d) in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Direct Marketing

Uw persoonlijke gegevens kunnen door VIMEDI gebruikt worden om u informatie over promoties, nieuwe producten of evenementen te bezorgen. Deze informatie kan zowel per e-mail als per post bezorgd worden.

Deze informatie wordt u enkel en alleen bezorgd op voorwaarde dat u:

 • U hier expliciet om vraagt (vraag om informatie); of
 • Indien u reeds klant bent van VIMEDI; en
 • U geen bezwaar aangetekend heeft tegen direct marketing.  

Wij zullen uw gegevens enkel gebruiken voor marketing doeleinden nadat u hiertoe uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven. U kunt steeds uw gegeven toestemming intrekken.

De modaliteiten om bezwaar aan te tekenen worden hieronder beschreven ("Uw rechten")

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken en eventuele fouten te verbeteren. Om dit recht uit te voeren dient u:

 • Als u een online account hebt, logt u eenvoudig in op uw account met uw gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot uw informatie, deze te bekijken of te wijzigen. onze klantendienst te contacteren en hen een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen.

U hebt het recht om om elk moment en kosteloos bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevevens voor direct marketing doeleinden. Om dit recht uit te voeren dient u:

 • onze klantendienst te contacteren en hen een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen;
 • In het geval van e-mail, u uitschrijven via de hiertoe voorziene link onderaan elke van VIMEDI ontvangen email.

U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen uitoefenen door een verzoek te verzenden met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar privacy@vimedi.be. Naar aanleiding van dergelijk verzoek zal VIMEDI geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zal zij deze persoonsgegevens niet meer bewaren voor bewijsgerelateerde doeleinden gedurende de voorziene periode van maximum tien jaar

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat op je computer geïnstalleerd staat. Cookies laten ons toe de site aan te passen aan uw behoeftes en verwachtingen. Bijvoorbeeld, dankzij hen kunnen we de taal onthouden waarvoor u gekozen heeft, kunnen we de producten in uw winkelmandje bewaren wanneer de verbinding verbroken werd of wanneer u van de ene pagina van de site naar de andere surft.

Bepaalde cookies (functionele cookies) zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de site of sommige functionaliteiten ervan. Andere cookies (niet-functionele cookies) laten ons toe uw surfervaring op de site te verbeteren, statistieken te bekomen omtrent het gebruik van onze site of u aanbiedingen te tonen. Het gebruik van dit type cookies vereist eerst uw goedkeuring.

Om deze reden werd er een banner geplaatst bovenaan elke pagina van de site die uw goedkeuring vraagt voor het plaatsen van cookies. Nadat u de cookies heeft goedgekeurd, is het nog steeds mogelijk om bij een volgend gebruik de cookies te verwijderen via de configuratiemogelijkheden van uw internetbrowser. Hiervoor adviseren wij u de handleiding van uw browser te raadplegen.

Om de toegang te garanderen tot uw persoonsgegevens, de verbetering ervan en de mogelijkheid om uw gegeven instemming in te trekken, kunt u altijd de gebruikswijze van cookies beheren via de instellingen van uw persoonlijke web browser. De web browser kan zo worden ingesteld dat zij alle of een aantal cookies aanvaardt of blokkeert.

Indien u verkiest om bepaalde cookies te verwijderen of te blokkeren, zult u hoogstwaarschijnlijk moeilijkheden ervaren tijdens het gebruik van de website. Het blokkeren van cookies heeft een impact op het comfort en de functionaliteit van web browsen. Zo zal bijvoorbeeld het weigeren van allerlei cookies web transacties belemmeren.

Elke web browser heeft zijn eigen instellingen. Meestal kunt u via de menu’s “voorkeuren” of “instellingen” die rechts bovenaan kunnen worden aangeklikt, de cookie instellingen wijzigen, daarnaast kunt ook het menu “help” raadplegen. Meer informatie hieromtrent vindt u terug via onderstaande links :

 Google Chrome :

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr-GB&hlrm=nl

 Internet Explorer :

http://windows.microsoft.com/fr-BE/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

 Mozilla Firefox :

http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies?s=cookies&r=5&as=s

 Safari :

http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=fr_FR

Verschillende gebruikte cookies

Wij gebruiken de volgende soorten cookies :

 Navigatiecookies :

Deze cookies zijn noodzakelijk om het webbrowsen en daarmee verbonden functies mogelijk te maken. De cookies laten toe van de ene webpagina naar de volgende te bladeren en informatie te bewaren die nodig is voor het invullen van online formulieren. Indien u deze cookies weigert, zullen verschillende functies van de Website geheel of gedeeltelijk worden verstoord.

Functionele Cookies :

Deze cookies vergemakkelijken en verbeteren uw totale webbrowser ervaring. Deze zorgen ervoor dat bepaalde instellingen op uw verzoek worden gepersonaliseerd.

 Tracking Cookies :

Deze cookies worden gebruikt om uw online activiteit te volgen en in het bijzonder volgen deze welke verschillende websites u bezoekt. Zij verzamelen de volgende soorten gegevens: aantal en duur van de bezoeken aan de Website en advertentiegegevens.

Google’s tracking Cookies voor analysedoeleinden :

Deze Cookies wijzen willekeurig gegenereerde nummers toe aan de bezoekers van de Website om deze te kunnen identificeren. De Cookies zijn zo geprogrammeerd dat zij functioneren bij elk verzoek dat wordt verstuurd om naar een website te gaan. Zij worden gebruikt om het aantal bezoeken aan een website te berekenen, om de duur van een bezoek aan een webpagina en advertentie gegevens die kunnen worden gebruikt voor analyseverslagen van de website bij te houden. Ze zijn zo ingesteld dat de verzamelde gegevens twee jaar nadat men de Website heeft bezocht automatisch vervallen.

Ons te contacteren

Indien u verdere vragen of heeft over dit Privacybeleid, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier :

VIMEDI, srl.
Rue de l’Industrie 20
1400 NIVELLES

Tél : +32 (0)67 88 37 13

Email : privacy@vimedi.be